Anasayfa / Genel / Yetişkinlerde Yabancı Dil Öğrenimi

Yetişkinlerde Yabancı Dil Öğrenimi

Yabancı bir dili öğrenmenin küçük yaşlarda yetişkinlere göre çok daha kolay olduğunu sık sık duyarız. Ama bu ne kadar doğrudur? Genç beyinlerin yeni bilgileri edinmeye daha açık olduğu ve daha az bariyer oluşturduğu doğrudur. Uygun ortam mevcut olduğunda hızlı ve etkili bir biçimde öğreneceklerdir ama bu yetişkinler dil öğrenemez anlamına gelmez. Yetişkinlerde bariyerler daha güçlüdür ve günlük yaşam temposunda kaynaklanan kafa yoğunluğu ve zaman kıtlığı gibi başka sorunlar doğmuştur ama yine de benzer biçimde uygun ortam sağlandığında öğrenme etkili bir biçimde gerçekleşecektir. Yetişkinler daha meşgul, daha stresli ve kafalarındaki onlarca başka konu nedeniyle daha zor odaklanabiliyor olsalar da, eğer yeterli motivasyon varsa ve güçlü bir öğrenme ortamı sağlanmışsa öğrenmemeleri için hiçbir neden kalmayacaktır.

Öncelikle çocukların öğrenmesi ile yetişkinlerin öğrenmesi arasındaki belli başlı farklara bir göz atalım:

 • Yetişkinler oldukça yoğun bir hayat deneyimine sahiptirler ki bu hem bir avantaj hem de dezavantaj oluşturabilir. Bu deneyim, yetişkinlerin farklı bir dile bakışında bir filtre oluştururken, çocuklar yabancı bir dili olduğu gibi kabullenmeye daha fazla hazırdırlar, sorgulamadan kabullenirler.
 • Yetişkinlerin ana dilleriyle daha kuvvetlidir, dolayısıyla onlar sadece yeni bir dili öğrenmekle kalmaz, eski dil alışkanlıklarıyla da savaşırlar
 • Küçük yaştaki öğrenciler, yetişkin öğrencilerden daha esnektirler, yeni bir dile, bu dildeki değişik yapılara ve kullanımlara daha kolay uyum sağlarlar.
 • Yetişkinler neyi, neden öğrendiklerini anlamak isterler,
 • Sınıf dışında dersi pratik etme zamanları daha azdır.
 • Özellikle görev odaklı öğrenmeden (task-oriented learning) daha fazla zevk alırlar.

Yetişkinler için planlanan öğrenme programı bu noktalar akılda tutularak şekillendirilmelidir ki mutlu ve istekli bir şekilde programa katılabilsinler. Yetişkinler için planlanacak bir yabancı dil öğrenme programında sınıf programı ve öğrencinin bireysel çalışma programı, yetişkin öğrencinin öğrenme özellikleri göz önünde tutularak şu şekilde planlanmalıdır:

Sınıf içi Çalışma:

 • Sınıf içi çalışma esnasında motivasyon canlı tutulmalı ve hedef ön plana çekilerek odaklanma isteği yaratılmalıdır. Bir sürü günlük yaşam problemleri arasında yoğunlaşabilmek için öğrencide öğrenme isteği güçlü olmalıdır.
 • Öğrenmeler hedefle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olmalı ve bu ilgi vurgulanmalıdır. Öğrenci harcadığı zaman ve emeğin hayatında işine yarayacağına inanırsa daha yoğun bir çaba sarfedecektir.
 • Öğrenilen birimlerin fonksiyonları, birbirleriyle ve ana dille ilgileri ve öğrenilme amaçları vurgulanarak anlamlı kılınmalıdır, çünkü yetişkin öğrenci öğrenme deneyimlerini anlamlandırmak ister.
 • Öğrenme deneyimleri öğrencinin sınıf dışı yaşamıyla alakalandırılarak, öğrenmeyi içselleştirmeleri, benimsemeleri sağlanmalıdır. Böylece öğrenmeler kalıcı kılınacaktır.
 • Sınıf içinde güçlü bir etkileşim ortamı yaratılmalıdır. Etkileşim öğrenme aktivitelerinin gücünü artıracak ve yetişkin öğrencilerin bariyerlerini indirmelerine yardımcı olacaktır.
 • Sınıf içi etkinlikler öğrencinin eğlenip sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurabileceği grup aktivitelerinin yanı sıra, bireysel olarak çalışıp çalışmayı içselleştirebileceği bireysel aktiviteleri de içeren bir çeşitlilikte olmalıdır.
 • Öğrenme aktiviteleri değişik kişilik yapılarını ve öğrenme becerilerini göz önüne alarak hazırlanmış olmalıdır, çünkü her bir öğrencinin öğrenme biçimi bir diğerinden farklıdır, eğer aktiviteler tek tip olursa bu şekilde öğrenemeyen öğrenciler göz ardı edilmiş olur.

Sınıf Çalışması

Bireysel Çalışma:

Yetişkin öğrencilerin sınıf içi çalışmanın yanı sıra bu çalışmada edindikleri yeni kelime ve yapıları pekiştirebilecekleri bir bireysel çalışma zamanına ihtiyaçları olacaktır. Bu bireysel çalışma zamanlarında öğrenciler

 • Sınıf içinde öğrendikleri birimleri birden fazla kez tekrarlayacak zamana sahip olmalıdırlar. Tekrar dil öğrenmenin olmazsa olmazıdır. Öğrenmeyi kalıcı kılan en güçlü unsurlardan biri tekrardır.
 • Yetişkin öğrencide düzenli tekrar yapması için gerekli bilinç ve motivasyon yaratılmalıdır. Sınıf dışı çalışmalar öğretmen kontrolünde olmayacağı için öğrencinin bu bilince ulaşmış olması çok önemlidir.
 • Verilen ödevler kısa ve anlamlı birimler halinde olmalı ve bu ödevlerin nasıl yapılacağı açık yönergeler halinde öğrencilere anlatılmış olmalıdır.
 • Ödevleri nasıl yapacağı haricinde dil çalışmanın unsurları ve nasıl gerçekleşmesi gerektiği de yetişkin öğrenciye detaylı bir biçimde anlatılmış olmalıdır. Öğrencilerin genellikle en fazla desteğe ihtiyaç duydukları konu nasıl etkili bir biçimde çalışacaklarıdır.
 • Verilen ödevin sınıf içinde mutlaka kontrolü sağlanmalıdır. Hatalar kısa vadede düzeltilmeli ve pekişmesi engellenmelidir. Eğer ihtiyaç duyuluyorsa farklı yönlendirmeler yapılmalıdır.
 • Öğrencilere ödev yapmak haricinde de hedef dile olan maruziyetlerinin artırılması gerektiği, müzik dinleme, film seyretme, oyun oynama, okuma yapma, ilgi duydukları alanlarda araştırma yapma ve okuma gibi çeşitli ilgi çekici aktivitelerle dolaylı yolların dil becerilerini geliştirmeye katkıda bulunacağı anlatılmalıdır.

Bireysel Çalışma

Unutulmamalıdır ki, yabancı bir dili öğrenme uzun ve zahmetli bir yoldur ama aynı zamanda da bu yolda dökülen terin karşılığını fazlasıyla verir.

Hakkında infolang

Ayrıca Kontrol Edin

 İngilizce Kelimeler Nasıl Kolay Ezberlenir?

  İngilizce kelimeleri ezberlemek İngilizce öğrenme aşamasında ki en önemli faktörlerden birisidir. İngilizce öğrenmeyi amaçlayan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir