Anasayfa / Genel / En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler

En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler

Dünyanın en çok konuşulan dili olan İngilizcenin bir de en çok kullanılan kelimeleri var! Özellikle İngilizce öğrenmeye yeni başlayacak olanlar için bu kelimeleri ve bağlaçları biliyor olmak son derece önemli. Bu kelimeler ve bağlaçlar sayesinde kişinin pek çok konuda kendini daha rahat ifade etmesi mümkün olabiliyor. Bunun yanı sıra İngilizcede çok az kullanılan kelimeler de var tabi. Onları da öğrenmek ister misiniz? O halde, bu yazı tam da size göre!

Dünyanın her yerinde, her milletten insan İngilizce konuşuyor. Evrensel dil olarak kabul edilen İngilizceyi öğrenirken belli başlı kelimeleri bilmek ise önem taşıyor. Çünkü bu kelimeler dili öğrenme sürecini daha da pratik bir hale getirebiliyor. İngilizcenin en sık kullanılan kelime ve bağlaçlarla hem derdinizi anlatmak, hem kendinizi ifade etmek hem de dil pratiği yapmak çok daha rahat oluyor. İşte İngilizcede en çok kullanılan kelimelerin alfabetik listesi!

 

A

About: Hakkında

All: Bütün

Also: Ayrıca

And: Ve

As: İçin, Gibi

At: -de, -da

 

B

Be: Olmak

Because: Çünkü

But: Fakat

By: Tarafından

 

C

Can: -ebilmek

Come: gelmek

Could: -ebilir,-ebilirdi

 

D

Day: Gün

Do: Yapmak

 

E

Even: Bile

 

F

Find: Bulmak

First: İlk, birinci

For: İçin

From: -den,-dan

 

G

Get: Elde etmek, edinmek, ulaşmak

Give: Vermek

Go: Gitmek

 

H

Have: Sahip olmak

He: O (Erkekler için)

Her: Onun, onu (Kadınlar için)

Here: Burada

Him: Onun (Erkekler için)

His: Onun (Erkekler için)

How: Nasıl

 

I

I: Ben

If: Eğer

in: İçinde

into: İçine

it: O, onu(cansız varlıklar ve hayvanlar için)

its: Onun (cansız varlıklar ve hayvanlar için)

 

J

Just: henüz,sadece

 

K

Know: Bilmek

 

L

Like: Gibi, hoşlanmak

Look: Bakmak, görünmek

 

M

Make: Yapmak

Man: Adam

Many: Çoğu

Me: Beni, bana

More: Daha çok

Much: Çok

My: Benim

 

N

New: Yeni

No: Hayır

Not: Değil

Now: Şimdi

 

O

Of: -in, -ın

On: Üzerinde

One: Bir

Only: Sadece

Or: Veya, ya da

Other: Diğer

Our: Bizim

Out: Dışarı, dışarıda

 

P

People: İnsanlar

 

S

Say: Söylemek

See: Görmek

She: O (Kadınlar için)

So: Böylece, öyleyse

Some: Bazı, biraz

 

T

Take: Almak, götürmek

Tell: Söylemek, bahsetmek

Than: – e göre, kıyasla

That: o (Uzaktaki)

The: Belli bir objeyi, yeri veya kişi tanımlarken kullanılan sözcük.

Their: Onların

Them: Onları, onlara

Then: O zaman, ondan sonra

There: Orada

These: Bunlar

They: Onlar

Thing: Şey

Think: Düşünmek

This: Bu

Those: Onlar

Time: Zaman, süre

To: -e, -a

Two: İki

 

U

Up: Yukarı

Use: Kullanmak

 

V

Very: Çok

 

W

Want: İstemek

Way: Yol

We: Biz

Well: İyi

What: Ne

When: Ne zaman

Which: Hangi

Who: Kim

Will: -ecek,-acak eki

With: İle, birlikte

Would: – ecekti, -erdi

 

Y

Yes: Evet

Year: Yıl

You: Sen

Your: Senin

 

İngilizcede En Az Kullanılan Kelimeler

İngilizcede çok kullanılan kelimelerin yanı sıra bir de çok az kullanılan, neredeyse unutulmuş kelimeler de var. Bu kelimeleri her ne kadar çok sık kullanmayacak olsanız da siz yine de bilin istedik. İşte İngilizcenin en az kullanılan kelimeleri:

 

Acersecomic: Saçını hiç kestirmemiş kişi.

Biblioclasm: Kitapları veya basılı materyalleri törenle yok etme.

Cacodemonomania: Bedenin kötü ruhlar tarafından ele geçirildiğine dair duyulan inanç.

Dactylion: Orta parmağın en uç noktası.

Enatiodromia: Bir şeyi tam tersine dönüştürmek.

Fanfaronade: Caka satmak, küstahlık yapmak veya başkalarına hava atmak.

Gorgonize: Büyüleyecek derecede şok edici bir etki bırakmak. Sersem gibi olmak veya sersemletmek.

Hamartia: Trajik bir kahramanın karakter bozukluğu ve hatası. Bu hatanın o karaktere ölüme sürüklemesi.

Infandous: Üzerinde konuşulması mümkün olmayan şey. Söylenmesi iğrenç olan, tiksindirici şey.

Jettatura: Nazar değdirmek.

Ktenology: İnsan yaşamını sonlandırma bilimi.

Leptosome: Vücudu zayıf veya çelimsiz olan kişi.

Montivagant: Dağ bayır gezmek.

Noegenesis: Bilgi üretimi.

Ostenitferous: Doğaya aykırı olan işaretlere yol açan…

Pogontrophy: Bıyık veya sakal bırakmak. Bıyık ve sakallara şekil vermek.

Quockerwodger: 19. Yüzyılın siyasi bir hakareti olan tahtadan bir oyuncağın adı.

Recumbentibus: Sözle veya fiziksel olarak yapılan öldürücü darbe.

Scripturient: Aşırı şekilde yazma isteği duymak.

Tarantism: İstem dışı dans edilmesi. Bu duruma yol açan hastalığın adı.

Ultracrepidarain: Bir konu hakkında hiçbir şey bilmediği halde o konuda tavsiyelerde bulunan kişi.

Vernalagnia: Baharın getirdiği romantizm, kişilerdeki romantik ruh hali ve davranışlar.

Welter: Eşyaların karmakarışık olması, aşırı dağınıklık ve karmaşa.

Xenzation: Bir yabancı olarak gezmek.

Yonderly: Dalıp gitmiş olan. Zihnen veya duygusal olarak uzaktaki kişiler. Dalgınlık hali.

Zugzwang: Her karar veya hareketin kişinin aleyhine sonuçlanması.

 

Bonus: İngilizcenin En Güzel Kelimeleri

İngilizcede bir milyonun üzerinde kelime bulunuyor. Ancak bazıları var ki hem anlam bakımından, hem telaffuz açısından hem de vurgusal olarak çok güzel kelimeler. İngilizce biliyor olabilirsiniz, peki ya bu güzel kelimelerden haberdar değilseniz! Artık haberdar olabilir ve öğrenir öğrenmez, yeri geldiği ilk fırsatta kullanmaya başlayabilirsiniz. İşte bizden size bir güzellik daha!

Serendipity: Beklenmedik şeyler bulma şansı.

Petrichor: Uzun kuraklık sonrası yağmurla gelen toprak kokusu.

Supine: Sırt üstü.

Solitude: Kendi başına olma, yalnızlık.

Aurora: Gün ağarması.

Idyllic: Cennet gibi, huzurlu, sessiz sakin.

Clinomania: Yataktan çıkmak istememe hastalığı.

Pluviophile: Yağmuru seven kişi. Yağmurlu havalarda huzur ve keyif bulmak…

Euphoria: Kendini çok fazla, aşırı derecede mutlu hissetmek.

Sequoia: Özellikle Kaliforniya’da bulunan kırmızı gövdeli bir ağaç.

 

Kelimeleri Akılda Tutmanın Yolları

Bu kadar çok İngilizce kelimeyi öğrenmek ve daha sonra da tüm bu kelimeleri akılda tutmak size zor gibi görünebilir. Ancak sandığınız kadar zor değil. Kelime öğrenmenin ve öğrendiklerinizi akılda tutmanın pratik yolları var. Örneğin, akıllı telefon ve tabletlerinize çeşitli kelime öğrenme programları ekleyerek işe koyulabilirsiniz. Böylelikle kelime dağarcığınızı geliştirmeye başlayacaksınız. Üstelik her yerde ve istediğiniz her an kelime öğrenmeye ve öğrendiklerinizi kullanmaya devam edebileceksiniz. Düzenli tekrarlar yaparak öğrendiğiniz yeni kelimeleri unutmamayı başarabilirsiniz. Kelime dağarcığınızı zenginleştirmek ve korumak istiyorsanız mutlaka sözlüklerden faydalanın. Özellikle de İngiizceden İngilizceye çeviri yapan sözlükleri tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Çünkü bu sayede kelimelerin çeşitli cümle kalıplarında ne şekilde kullanıldığını görme şansınız da artar. İngilizce öğrenirken ve kelimeleri hafızada sabitlemeye çalışırken en ekili olan yöntemlerden biri de tabi ki bol bol konuşmak oluyor. Her fırsatta İngilizce konuşmaya çalışmalısınız. Özellikle öğrendiğiniz yeni kelimeleri sık sık kullanmanız gerekiyor. Bunların yanı sıra öğrendiğiniz kelimeleri kullandığınız kısa kompozisyonlar yazabilirsiniz. Yazmak öğrenilen bilgilerin akılda kalmasını sağlayan en etkili yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor.

 

Hakkında infolang

Ayrıca Kontrol Edin

 İngilizce Kelimeler Nasıl Kolay Ezberlenir?

  İngilizce kelimeleri ezberlemek İngilizce öğrenme aşamasında ki en önemli faktörlerden birisidir. İngilizce öğrenmeyi amaçlayan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir